Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 李信達
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院物理治療學系 , 醫學暨健康學院健康產業管理學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: shinda@mail.cmu.edu.tw

學歷/Education

 • 美國紐約州立大學-物理治療 博士
 • 美國紐約州立大學-物理治療 碩士
 • 高雄醫學大學-復健醫學 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學 醫學暨健康學院 職能治療學系 - 系主任 (2016-08)
 • 亞洲大學 醫學暨健康學院 - 院長 (2016-08)
 • 亞洲大學 醫學暨健康學院 職能治療學系 - 特聘教授 (2016-08)
 • 中國醫藥大學 公共事務處 - 處長 (2014-08 ~ 2015-01)
 • 中國醫藥大學 國際事務處 - 處長 (2011-08 ~ 2012-08)
 • 中國醫藥大學 復健科學研究所 - 所長 (2009-08 ~ 2011-07)
 • 亞洲大學 健康產業管理學系 - 教授 (2008-08)
 • 中國醫藥大學 物理治療復健科學碩士班 - 教授 (2008-08)
 • 中國醫藥大學 物理治療學系 - 副教授 (2006-08 ~ 2008-07)
 • 中國醫藥大學 臨床醫學研究所博士班 - 合聘教授 (2006-08)
 • 中山醫學大學 物理治療學系 - 副教授 (2005-08 ~ 2006-07)
 • 中山醫學大學 衛生保健與僑生輔導組 - 組長 (2001-08 ~ 2004-07)
 • 中山醫學大學 物理治療學系 - 助理教授 (2001-08 ~ 2005-07)

專長/Discipline expertise

 • 動物實驗/Animal experiment
 • 老人照護/Elderly care
 • 人因工程/Human Factors Engineering

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Nguyen Thanh Nhu、Shu-Yun Xiao、Yijie Liu、V. Bharath Kumar、Zhen-Yang Cui、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Yu-Kuei Teng、Chi-Wu Chang、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Nguyen Thanh Nhu、 Qing Li、 Yijie Liu、Jian Xu、Shu-Yun Xiao、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Shao-Hong Yu、Hui Fu、Yan-Yan Yin、Zhao-Di Yue、Yi-Bo Liu、Ren-Jie Zhao、Bing-Yu Du、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

B.Mahalakshmi、Chih-Yang Huang、李信達(Shin-Da Lee)、Nancy Maurya、Rudolf kiefer、Bharath Kumar(Bharath Kumar)*


SCI 2021

白培英(Pei-Ying Pai)、Yi-Yuan Lin、Shao-Hong Yu、Ching-Yuang Lin、Yi-Fan Liou、Xu-Bo Wu、黃國書(James KS Wong)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SSCI 2021

Hsin-Yu Mao、Meng-Tzu Hu、Yea-Yin Yen、Shou-Jen Lan、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Nguyen Thanh Nhu、Yu-Jung Cheng、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Chun-Ming Hsieh、Wan-Chen Lin、Hsien-Yu Peng、Huang-Chung Chen、Yu-Cheng Ho、Chi-Jui Li、Xi-Guan Wu、Jen-Yi Chung、李信達(Shin-Da Lee)*、Tzer-Bin Lin


SCI 2021

Min-Huang Hsieh、Zhen-Yang Cui、Ai-Lun Yang、Nguyen Thanh Nhu、Shih-Ying Ting、Shao-Hong Yu、Yu-Jung Cheng、Yi-Yuan Lin、Xu-Bo Wu、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Yi-Jie Liu、Zhen-Yang Cui、Ai-Lun Yang、Amadou W Jallow、Hai-Liang Huang、Chun-Lei Shan、李信達(Shin-Da Lee)*


Other 2021

Amadou W. Jallow、李信達(Shin-Da Lee)*、何玉山(Ho, Yuh-Shan)


SCI 2021

Shi-Jie Huang、 Shin-Yi Lee、 Yi-Hsien Teng、李信達(Shin-Da Lee)、 Yu-Jung Cheng( Yu-Jung Cheng)*


Other 2021

李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Michael Anekson Widjaya、李信達(Shin-Da Lee)*、Yuh-Shan Ho


SCI 2021

Shiu-Min Cheng、V Bharath Kumar、Liang-Yi Wu、Hsiao-Chuan Chang、Chia-Hua Kuo、Li-Shan Wei、Yueh-Min Lin、V Vijaya Padma、李信達(Shin-Da Lee)*、Chih-Yang Huang


SCI 2021

Kunanya Masodsai、Yi-Yuan Lin、Sih-Yin Lin、Chia-Ting Su、李信達(Shin-Da Lee)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)*


SCI 2021

Jessie Chao-Yun Chi、李信達(Shin-Da Lee)、Ren-Jing Huang、Ching-Hsiang Lai、Stanley Yung Liu、Yih-Jeng Tsai、Po-Han Fu、Hua Ting(Hua Ting)*


SCI 2021

Cheng-Ju Wu、Hua Ting、Chuan-Chao Lin、Yi-Chung Chen、Ming-Che Chao、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Ruisheng Yun、Yiwen Bai、Yan Lu、Xubo Wu、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

Jia-Wen Cui、Yi Hong、Yu-Min Kuo、Shao-Hong Yu、Xu-Bo Wu、Zhen-Yang Cui、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

Thi Phuong Le、Ya-Ling Tzeng、Chih-Hsin Muo、丁化(Hua Ting)、Fung-Chang Sung、李信達(Shin-Da Lee)、Yu-Kuei Teng(Yu-Kuei Teng)*


SCI 2020

B Mahalakshmi、Nancy Maurya、李信達(Shin-Da Lee)、V. Bharath Kumar(V. Bharath Kumar)*


Other 2020

Amadou W. Jallow、Shin-Da Lee、Yuh-Shan Ho(Yuh-Shan Ho)*


SCI 2020

Ching-Hsiang Lai、Ren-Jing Huang、James Kok-Suh Wong、Shen-Wen Chang、Ai-Hui Chung、Yung-Chun Chi、Yi-Chen Yu、李信達(Shin-Da Lee)、丁化(Hua Ting)*


SCI 2020

Hsin-Yu Mao、Hui-Chuan Hsu、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

林懿苑(Yi-Yuan Lin)、Yi Hong、Ming-Cheng Zhou、Hai-Liang Huang、徐偉成(Woei-Cherng Shyu)、陳卓昇(Jwo-Sheng Chen)、丁化(Hua Ting)、鄭宇容(Yu-Jung Cheng)、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

Hsiu-I Chen、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Chung-Yu Chen、Shao-Hong Yu、Shiu-Min Cheng、Xu-Bo Wu、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Ying-Jui Ho、Shao-Hong Yu、劉億帆(Yi-Fan Liu)、林懿苑(Yi-Yuan Lin)、黃志揚(Chih-Yang Huang)、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Hai-liang Huang、李信達(Shin-Da Lee)*


EI 2019

Mahalakshmi B、Huang HL、李信達(Shin-Da Lee)、V.BHARATH KUMAR(VELMURUGAN BHARATH KUMAR)*


SCI 2019

林懿苑(Yi-Yuan, Lin)、洪怡(Yi, Hong)、Shao-Hong Yu、吳緒波(Xu-Bo, Wu)、徐偉成、陳卓昇(Jwo-Sheng, Chen)、丁化(Hua, Ting)、楊艾倫(Ai-Lun, Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2019

Kunanya Masodsai、林懿苑(Yi-Yuan, Lin)、Rungchai Chaunchaiyakul、蘇佳廷(Chia-Ting, Su)、李信達(Shin-Da Lee)、楊艾倫(Ai-Lun, Yang)*


SCI 2018

林懿苑(Lin, Yi-Yuan)、陳卓昇(Jwo-Sheng Chen)、吳緒波(Xu-Bo Wu)、徐偉成、Rungchai Chaunchaiyakul、任曉莉(Xian-Li Zhao)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、鄭宇容、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2018

Ren-Jing Huang、李信達(Shin-Da Lee)、Ching-Hsiang Lai、Shen-Wen Chang、Ai-Hui Chung、Chiung-Wei Chen、I-Ning Huang、丁化(Hua Ting)*


SCI 2018

林懿苑(Yi-Yuan Lin)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2018

Ren-Jing Huang、Ching-Hsiang Lai、李信達(Shin-Da Lee)、Fang-Yu Pai、Shen-Wen Chang、Ai-Hui Chung、Yi-Fang Chang、丁化(Hua Ting)*


SCI 2018

黃秋錦(Chiu-Ching Huang)、林懿苑(Yi-Yuan Lin)、郭棠瑋(Tang-Wei Kuo)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2018

邱秀靜(hsiu-Ching-Chiu)、Louise Ada、李信達(Shin-Da Lee)*


Other 2017

許明芬、余思賢(Szu-Hsien Yu)、Mallikarjuna Korivi、Wei-Horng Jean、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、廖翊宏(Yi-Hung Liao)、Jessica Lu、郭家驊(Chia-Hua Kuo)*


Other 2017

Kunanya Masodsai、Yi-Yuan Lin、李信達(Shin-Da Lee)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)*


Other 2016

李舒萍(Shu-Ping Lee)*、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2016

林懿苑(Lin, Yi-Yuan)、鄭宇容(Cheng, Yu-Jung)、胡軍(Jun Hu)、禇立希(Li-Xi Chu)、徐偉成(Woei-Cherng Shyu)、高崇蘭(Chung-Lan Kao)、林則彬(Tzer-Bin Lin)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2016

楊湘琴(Sun-Chin Yang)、Chia-Chi Wan、李信達(Shin-Da Lee)、Yu Chung Lee、Kuei-Hui Chan、Yi-Liang Chen、Donovan L. Fogt、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2016

黃仁景(Ren-Jing Huang)、Ching-Hsiang Lai、李信達(Shin-Da Lee)、Wei-Che Wang、Ling-Hui Tseng、Yu-Pin Chen、Shen-Wen Chang、Ai-Hui Chung、Hua Ting(Hua Ting)*


SCI 2016

黃志揚(Chih-yang Huang)、Yi-Yuan Lin、Chih-Chao Hsu、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Woei-Cherng Shyu、Hua Ting、Ai-Lun Yang、Tsung-Jung Ho、李信達(Shin Da Lee)*


SCI 2016

李信達(Lee SD)、KUO Wei-wen、HO Ying-Jui、LIN Ann-chi、DAY Cecilia Hsuan、Viswanadha Vijaya Padma、WANG Hsueh Fang、KUO Chia-hua、LAI Chao-hung、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2016

Cher-Ming Liou、李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2016

吳柏蒼(Bor-Tsang Wu)、Chiang MC、Tasi CY、Kuo CH、Shyu WC、Kao CL、Huang CY、李信達*


SCI 2016

林懿苑(Yi-Yuan Lin)、Po-Shiuan Hsieh、Yu-Jung Cheng、Shiu-Min Cheng、Chiao-nan (Joyce) Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chia-Hua Kuo、Chung-Lan Kao、Woei-Cherng Shyu(Woei-Cherng Shyu)*、李信達*


SCI 2016

白培英(Peiying Pai)、Ching Jung Lai、Ching-Yuang Lin、Yi-Fan Liou、黃志揚(Chih-yang Huang)、李信達*


SCI 2015

丁化(Ting H)、Liou CM、Shih TS、Wang CH、Chang SY、Chung AH、Lee JF、Wang L、Huang RJ(Huang RJ)*、李信達*


SCI 2015

林懿苑(Lin YY)、李信達、Su CT、Cheng TL、Yang AL(Yang AL)*


SCI 2015

張瑋翔(Wei-Hsiang Chang)、Tsai YL、Huang CY、Hsieh CC、Chaunchaiyakul R、Fang Y、李信達、Kuo CH(Kuo CH)*


SCI 2015

賴美智(Mei-Chih Lai)、Lin JG、Pai PY、Lai MH、Lin YM、Yeh YL、Cheng SM、Liu YF、Huang CY、李信達*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)*、Hsu TC、Kuo WW、Liou YF、李信達(Shin Da Lee)、Ju DT、Kuo CH、Tzang BS


SSCI 2015

李舒萍(Shu-Ping Lee)*、李信達(Shin-Da Lee)、Yuan-Lin Liao、An-Chi Wang


SCI 2015

侯建文(Hou CW)、李信達、Kao CL、Cheng IS、Lin YN、Chuang SJ、Chen CY、Ivy JL、Huang CY(Huang CY)*、Kuo CH(Kuo CH)*


SCI 2014

鄧玉貴(Teng Yu Kuei)、黃璟隆(Jing-Long Huang)、葉國偉(Kuo-Wei Yeh)、傅令嫻(Lin-Shien Fu)、林佳慧(Chia-Huei Lin)、馬維芬(Wei-Fen Ma)、李信達、蔣立琦(Li-Chi Chiang)*


SCI 2014

Teng Yu Kuei、Li-Chi Chiang、Ko-Huang Lue、Shen-Wen Chang、Lee Wang、李舒萍(Shu-Ping Lee)、Hua Ting、李信達*


SCI 2014

鄭宇容(Cheng, Yu-Jung)、徐偉成(Woei-Cherng Shyu)、鄧薏賢(Yi-Hsien Teng)、藍于琁(Lan Yu Hsuan)、李信達*


SCI 2014

Mei -Chih Lai、Jaung-Geng Lin、Pei-Ying Pai、Lai Hsin Lai、Lin Min Lin、Yu-Lan Yeh、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Yi-Fan Liu、黃志揚(Chih-yang Huang)、李信達*


SCI 2014

Cher-Ming Liou、Shiow-Chwen Tsai、Chia-Hua Kuo、Timothy Williams、Hua Ting、李信達*


SCI 2014

Wei-Kung Chen、Yu-Lan Yeh、Yueh-Min Lin、Jing-Ying Lin、Bor-Show Tzang、James A. Lin、Ai-Lun Yang、Fong-Li Wu、Fuu-Jen Tsai、黃志揚(Chih-yang Huang)、李信達*、


SCI 2014

Lee, Che-Hsin、李信達、Hsiu-Chung Ou、Su-Chuan Lai、Cheng, Yu-Jung(Cheng, Yu-Jung)*


SCI 2014

Hua Ting、Ren-Jing Huang、Ching-Hsiang Lai、Shen-Wen Chang、Ai-Hui Chung、Teng-Yao Kuo、Ching-Haur Chang、Tung-Sheng Shih、李信達*


SCI 2014

Cher-Ming Liou、Shiow-Chwen Tsai、Chia-Hua Kuo、Hua Ting、李信達*


SSCI 2014

Wang Hsiao-Chiao、Yann-Fen C Chao、Jen-Chen Tsai(Jen-Chen Tsai)*、Min-Huey Chung、Yang-Hao Yu、Liang-Wen Hang、李信達


SCI 2014

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Cheng, Yu-Jung、Liang-Yi Wu、Chia-Hua Kuo、Yi-Shin Lee、Ming-Che Wu、黃志揚(Chih-yang Huang)、Hua Ting、李信達*


SCI 2014

Yuan-Yang Cheng、Hsin-Bang Leu、Tzeng-Ji Chen、Chen-Ling Chen、Chia-Hua Kuo、李信達、Chung-Lan Kao(Chung-Lan Kao)*


SCI 2014

Jeng-Shyan Deng、李信達、Wei-Wen Kuo、Ming-Jen Fan、Yueh-Min Lin、Wei-Syun Hu、Yi-Ching Huang、V. Bharath Kumar、黃志揚(Chih-yang Huang)*、、、


SCI 2014

Cheng, Yu-Jung、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Yi-Hsien Teng、Woei-Cherng Shyu、Hsiu-Ling Chen、李信達*


SCI 2013

李信達(Shin-Da Lee)、Ted Weita Lai、Shinn-Zong Lin、Chen-Huan Lin、Yung-Hsiang Hsu、Chi-Yuan Li、Hsiao-Jung Wang、Wei Lee、Woei-Cherng Shyu(Woei-Cherng Shyu)*、、、


SCI 2013

李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2013

Chen-Huan Lin、Hsu-Tung Lee、李信達(Shin-Da Lee)、Wei Lee、Chin-Wen Chental Cho、Shinn-Zong Lin、Hsiao-Jung Wang、Hideyuki Okano、Chung-Y Hsu、Woei-Cherng Shyu(Woei-Cherng Shyu)*、、


SCI 2013

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Cheng, Yu-Jung、Liang-Yi Wu、Chia-Hua Kuo、Yi-Shin Lee、Ming-Che Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hua Ting、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2013

Hsiao-Chiao Wang(Hsiao-Chiao Wang)*、Jen-Chen Tsai、Yann-Fen C. Chao、Min-Huey Chung、Yang-Hao Yu、Kuo-Liang Chiu、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2013

Michael Chia、Chin-An Liao、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wen-Chih Lee、Chien-Wen Hou、Szu-Hsien Yu、M. Brennan Harris、Tung-Shiung Hsu、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2013

Hsiu-Chung Ou、Yueh-Ling Hsieh、Nae-Cherng Yang、Kun-Ling Tsai、Kai-Ling Chen、Chiou-Sheng Tsai、陳怡如(I-Ju Chen)、Bor-Tsang Wu、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2013

Yi-Hung Liao、Kun-Fu Liao、Chung-Lan Kao、Chung-Yu Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Hsiang Chang、John L. Ivy、Jeffrey R. Bernard、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2013

Mallikarjuna Korivi、Chien-Wen Hou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Ming-Fen Hsu、Szu-Hsien Yu、Chung-Yu Chen、Yung-Yang Liu(Yung-Yang Liu)*、Chia-Hua Kuo


SCI 2013

Ming-Chieh Wu、Ying-Lan Tsai、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chung-Lan Kao、Chien-Wen Hou、Chung-Yu Chen、Mallikarjuna Korivi、Wei-Horng Jean、李信達*、Chia-Hua Kuo


SCI 2012

Szu-Hsien Yu、Hui-Yu Huang、Mallikarjuna Korivi、Ming-Fen Hsu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chien-Wen Hou、Chung-Yu Chen、Chung-Lan Kao、Ru-Ping Lee、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*、


SCI 2012

Shih-Chang Chen、Chin-An Liao、李信達(Shin-Da Lee)、Yi-Liang Chen、Cheng-Te Lin、Chung-Lan Kao、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2012

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ai-Lun Yang、Yueh-Min Lin、Fan-Ni Wu、James A. Lin、Yi-Sheng Chan、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chia-Hua Kuo、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2012

李信達(Shin-Da Lee)、Woei-Cherng Shyu、I-Shiung Cheng、Chia-Hua Kuo、Yi-Sheng Chan、Yueh-Min Lin、Ching-Yi Tasi、Chang-Hai Tsai、Tsung-Jung Ho(Tsung-Jung Ho)*、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2012

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Tsung-Jung Ho、Ai-Lun Yang、I-Ju Chen、Chung-Lan Kao、Fen-Ni Wu、James A Lin、Chia-Hua Kuo、Hsiu-Chung Ou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*、


SCI 2012

MING-CHIEH WU、YING-LAN TSAI、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、CHUNG-LAN KAO、CHIEN-WEN HOU、CHUNG-YU CHEN、MALLIKARJUNA KORIVI、WEI-HORNG JEAN、李信達(Shin-Da Lee)*、CHIA-HUA KUO


SCI 2012

Hua Ting、Ren-Jing Huang、Hsiao-Sui Lo、Ai-Hui Chung、Shu-Yun Chang、Lee Wang、李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2011

I-Shiung Cheng、Shih-Wei Huang、Hsang-Chu Lu、Ching-Lin Wu、Ying-Chieh Chu、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

JUI-LIEN CHEN、DING-PENG YEH、JO-PING LEE、CHUNG-YU CHEN、CHIH-YANG HUANG、李信達(Shin-Da Lee)、CHIU-CHOU CHEN、TERRY B.J. KUO、CHUNG-LAN KAO、CHIA-HUA KUO(CHIA-HUA KUO)*


SCI 2011

Yi-Liang Chen、Ding-Peng Yeh、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

Hua Ting、Ruey-Hong Wong、Hao-Jan Yang、李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)、Lee Wang(Lee Wang)*


SCI 2010

Hsiu-Hua Chen、Yi-Liang Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Shih-Chang Chen、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2010

李信達(Shin-Da Lee)、Lo MJ(Lo MJ)*


SCI 2010

Hsiu-Chung Ou、Wen-Jane Lee、李信達(Shin-Da Lee)、Chih-Yang Huang、Tsan-Hung Chiu、Kun-Ling Tsai、Wen-Cheng Hsu、Wayne Huey-Herng Sheu(Wayne Huey-Herng Sheu)*


SCI 2010

Cher-Ming Liou、Ai-Lun Yang、Chia-Hua Kuo、Hua Tin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2010

Chen JS、Wang HJ、Chang WC、Jao CC、Wu BT、Shyu WC、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2010

Hsiu-Chung Ou、Tuzz-Ying Song、Yueh-Chiao Yeh、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shun-Fa Yang、Tsan-Hung Chiu、Kun-Ling Tsai、Kai-Ling Chen、Yun-Jhen Wu、Chiou-Sheng Tsai、Li-Yun Chang、Wei-Wen Kuo、李信達(Shin-Da Lee)*、


SCI 2010

Ai-Lun Yang、Chien-Kuei Yeh、Chia-Ting Su、Chia-Wen Lo、Ko-Long Lin、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2010

Ai-Lun Yang、Chien-Kuei Yeh、Chia-Ting Su、Chia-Wen Lo、Ko-Long Lin、李信達(Shin-Da Lee)*


Other 2010

Shih-Ping Liu、李信達(Shin-Da Lee)、Hsu-Tung Lee、Demeral David Liu、Hsiao-Jung Wang、Ren-Shyan Liu、Shinn-Zong Lin、Woei-Cherng Shyu(Woei-Cherng Shyu)*


SCI 2009

Jung-Shi Wang、Shu-Man Chen、Shu-Ping Lee、李信達(Shin-Da Lee)*、Chih-Yang Huang、City C. Hsieh、Chia-Hua Kuo


SCI 2009

Hua Ting、Hsiao-Sui Lo、Shu-Yun Chang、Ai-Hui Chung、Pai-Chuan Kuan、Su-Chuan Yuan、Chien-Ning Huang、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2009

Hsien-Yu Peng、Gin-Den Chen、Kwong-Chung Tung、Ya-Wen Chien、Cheng-Yuan Lai、Jiuan-Miaw Liao、Jyh-Cherng Shyu、Chen-Li Cheng、李信達(Shin-Da Lee)、Tzer-Bin Lin


SCI 2009

Chi-Hsien Chen、Yeh-Feng Liu、李信達(Shin-Da Lee)、Chih-Yang Huang、Wen-Chih Lee、Ying-Lan Tsai、Chien-Wen Hou、Yi-Sheng Chan、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、Chieh-Hsi Wu、Wen-Tong Shu、Chia-Hua Kuo、Jin-Ming Hwang、Hsi-Hsien Hsu、Li-Ming Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2008

李信達(Shin-Da Lee)、Wei-Wen Kuo、Ying-Jui Ho、Ann-Chi Lin、蔡長海(Chang-Hai Tasi)、Hsueh-Fang Wang、Chia-Hua Kuo、Ai-Lun Yang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwang(Jin-Ming Hwang)*


SCI 2008

Yueh-Min Lin、Shu-Kuei Huang、Hsueh Fang Wang、Li-Mien Chen、Fuu-Jen Tsai、Hsi-Hsien Hsu、Chia-Hua Kuo、Paulus S. Wang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2008

Te-Chih Liu、Yung-Yang Liu、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Kuei-Yu Chien、I-Shiung Cheng、Chih-Yuan Lin、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*BOOKS

專書

平安文化 2014.11

李信達(Shin Da Lee)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2021-12-21 ~ 2041-08-26

中華民國發明專利:I751097


2021-04-21 ~ 2040-01-13

中華民國發明專利:I725704


2020-06-21 ~ 2039-05-30

中華民國發明專利:I696453


2020-03-21 ~ 2038-11-28

中華民國發明專利:I688379


2019-10-01 ~ 2038-07-26

中華民國發明專利:I673047


2019-06-13 ~ 2039-06-13

大陸地區發明專利:ZL 2019 1 0510062.XCONFERENCE PAPERS

研討會論文

無資料


RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.11.01 ~ 2021.10.31

李信達(Shin-Da Lee)


2019.04.01 ~ 2020.03.31

李信達(Shin-Da Lee)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

李信達(Shin-Da Lee)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

李信達(Shin-Da Lee)、白培英(Pei-Ying Pai)、黃國書(Kuo-Shu Huang)


2016.10.01 ~ 2017.09.30

李信達(Shin-Da Lee)、黃秋錦(Chiu-Ching, Huang)AWARDS

獲獎

2018.08.01

授獎單位: 科技部


2017.08.01

授獎單位: 科技部


2016.08.01

授獎單位: 科技部


2015.08.01

授獎單位: 科技部


2014.08.01

授獎單位: 科技部


2013.08.01

授獎單位: 科技部


2012.08.01

授獎單位: 科技部


2011.08.01

授獎單位: 科技部


2010.10.08

授獎單位: 國際青年商會中華民國總會


2010.08.01

授獎單位: 科技部Technology Transfers

技術轉移

2017.12.25 ~ 2019-11-29

生物科技學系 及 鉌亞大興業股份有限公司


2018.11.01 ~ 2021-10-31

職能治療學系 及 信咚企業股份有限公司


2020.06.20 ~ 2040-06-19

物理治療學系 及 亮眼科技股份有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TR300095A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料