Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 許慶賢
 • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系
 • 職稱/Job title: 講座教授
 • E-mail: robertchh@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 逢甲大學-資訊工程 博士
 • 東海大學-資訊科學 學士

經歷/Experience

 • 中正大學 - 教授 (2018-08 ~ 2019-07)
 • 中華大學 - 教授 (2010-02 ~ 2018-07)
 • 中華大學 - 副教授 (2005-08 ~ 2010-01)
 • 中華大學 - 助理教授 (2002-08 ~ 2005-07)

專長/Discipline expertise

 • 平行與分散處理/Parallel and decentralized processing
 • 雲端計算/Cloud computing
 • 高性能計算/High performance computing
 • 大數據平台/Big data platform

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Peiying Zhang(Peiying Zhang)*、Yi Zhang、Neeraj Kumar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2023

Peiying Zhang(Peiying Zhang)*、Ning Chen、Shigen Shen、Shui Yu、Neeraj Kumar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2023

Peiying Zhang(Peiying Zhang)*、Pan Yang、Neeraj Kumar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Sheng Wu、Fan Zhou


SCI 2023

Wu-Chun Chung、Yung-Chin Chang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Chih-Hung Chang、Che-Lun Hung(Che-Lun Hung)*


SCI 2023

Sanjiban Sekhar Roy、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Akash Samaran、Ranjan Goyal、Arindam Pande、Valentina E. Balas


EI 2023

Jung-Chun Liu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Jia-Hao Zhang、Endah Kristian、Chao-Tung Yang(Chao-Tung Yang)*


SCI 2023

Xing Chen、Ming Li、Hao Zhong(Hao Zhong)*、Xiaona Chen、Yun Ma、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2023

Chuntao Ding、Ao Zhou、Xiao Ma、Ning Zhang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shangguang Wang(Shangguang Wang)*


SCI 2022

Muhammad Shaukat、Waleed Alasmary、Eisa Alanazi、Junaid Shuja、Sajjad A. Madani、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2022

Peiying Zhang、Yu Su、Jingjing Wang、Chunxiao Jiang(Chunxiao Jiang)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shigen Shen


SCI 2022

Ning Chen、 Peiying Zhang( Peiying Zhang)*、 Neeraj Kumar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Laith Abualigah、 Hailong Zhu


SCI 2022

許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Nithin Melala Eshwarappa、Wen-Thong Chang、Chunming Rong、Wei-Zhe Zhang、Jun Huang


Other 2022

DI WU、HANLIN ZHU、YONGXIN ZHU、VICTOR CHANG、CONG HE(CONG HE)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、HUI WANG、SONGLIN FENG、LI TIAN、ZUNKAI HUANG


SCI 2022

Peiying Zhang(Peiying Zhang)*、Yuanjie Li、Neeraj Kumar、Ning Chen、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Ahmed Barnawi


SCI 2022

Jia Mao(Jia Mao)*、Dou Hong、Xi Wang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、A. Shanthini


SCI 2022

Chuntao Ding、Ao Zhou、Yunxin Liu、Rong N. Chang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shangguang Wang(Shangguang Wang)*


SCI 2022

Yingyuan Xiao(Yingyuan Xiao)*、Chichang Liu、Wenguang Zheng、Hongya Wang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2022

Jiechao Gao、Gunasekaran Manogaran、Tu N. Nguyen(Tu N. Nguyen)*、Seifedine Kadry、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Priyan Malarvizhi Kumar


SCI 2022

Peiying Zhang、Peng Gan、Neeraj Kumar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shigen Shen、Shibao Li


SCI 2022

CHICHANG LIU、YIDONG MING、YINGYUAN XIAO(YINGYUAN XIAO)*、WENGUANG ZHENG、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2022

Jiahui Li、Hao Wu、Jiapei Chen、Qiang He、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2022

Muhammad Tariq、Hijaz Ahmad、Soubhagya Kumar Sahoo(Soubhagya Kumar Sahoo)*、Artion Kashuri、Taher A. Nofal、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2022

GUNASEKARAN MANOGARAN、BHARAT S. RAWAL、HOUBING SONG、HUIHUI WANG、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、VIJAYALAKSHMI SARAVANAN、SEIFEDINE NIMER KADRY、P. MOHAMED SHAKEEL


SCI 2022

Tiansheng Huang、Weiwei Lin、Xiaobin Hong、Xiumin Wang、Qingbo Wu、Rui Li、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Albert Y. Zomaya


SSCI 2022

Hojjat Baghban、Amir Rezapour、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Sirapop Nuannimnoi、Ching-Yao Huang


SCI 2022

Jianshan Zhang、Ming Li、Xianghan Zheng(Xianghan Zheng)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2022

Muhammad Altaf、Tallha Akram、Muhammad Attique Khan、Muhammad Iqbal、M Munawwar Iqbal Ch、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2022

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、Mamoun Alazab、P. Mohamed Shakeel、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Hongyan Yao、Yongsheng Wang、Carlos Enrique Montenegro-Marin、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Indumathi Lakshmi Krishnan、Fadi Al-Turjman、Ramesh Sekaran、Rizwan Patan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Abdullah Lakhan、Mazin Abed Mohammed、Seifedine Kadry、Karrar Hameed Abdulkareem、Fahad Taha AL-Dhief、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Pratima Sharma、Nageswara Rao Moparthi、Suyel Namasudra、Vimal Shanmuganathan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SSCI 2021

Xiaoyang Wang(Xiaoyang Wang)*、Xiaowen Zhu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Carlos Enrique Montenegro-Marin


SCI 2021

WEIWEI LIN、TIANSHENG HUANG(TIANSHENG HUANG)*、XIN LI、FANG SHI、XIUMIN WANG、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Wentai Wu、Weiwei Lin(Weiwei Lin)*、Ligang He、Guangxin Wu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Brij Bhooshan Gupta、Akshat Gaurav、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Bo Jiao


SCI 2021

Gunasekaran Manogaran、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、P. Mohamed Shakeel、Mamoun Alazab


SCI 2021

Muhammad Attique Khan、Muhammad Sharif、Tallha Akram、Seifedine Kadry、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Jianyu Zhao、Xi Xi、Lulu Zhang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Priyan Malarvizhi Kumar


SCI 2021

Ankita Bose、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Sanjiban Sekhar Roy、Kun Chang Lee、Behnam Mohammadi-ivatloo、Satheesh Abimannan


SCI 2021

Hao Wu、Zhengxin Zhang、Jiacheng Luo、Kun Yue、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2021

Vinothsaravanan Ramakrishnan、Palanisamy Chenniappan、Rajesh Kumar Dhanaraj、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Yingyuan Xiao、Fadi Al-Turjman


SCI 2021

Yi?Cheng Shen、Te?Chun Hsia、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、Vijayalakshmi Saravanan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Ke Zhu、Yingyuan Xiao(Yingyuan Xiao)*、Wenguang Zheng、Xu Jiao、Chenchen Sun、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Hamideh Fatemidokht、Marjan Kuchaki Rafsanjani、Brij B. Gupta(Brij B. Gupta)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Koyel Datta Gupta、Deepak Kumar Sharma(Deepak Kumar Sharma)*、Shakib Ahmed、Harsh Gupta、Deepak Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

BALAANAND MUTHU(BALAANAND MUTHU)*、SIVAPARTHIPAN CB、PRIYAN MALARVIZHI KUMAR、SEIFEDINE NIMER KADRY、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、OSCAR SANJUAN、RUBEN GONZALEZ CRESPO


SCI 2021

LANLAN XIE(LANLAN XIE)*、SEIFEDINE NIMER KADRY、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Rui Chang(Rui Chang)*、Lei Bai、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Hojjat Baghban、Ching-Yao Huang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2021

Donghua Gu(Donghua Gu)*、Dong Sun、BalaAnand Muthu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Suchi Kumari、Riteshkumar Jayprakash Yadav、Suyel Namasudra(Suyel Namasudra)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SSCI 2021

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、Naveen Chilamkurti、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Srinidhi Jha、Manish K. Goyal、Brij B. Gupta(Brij B. Gupta)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Eric Gilleland、Jew Das


SCI 2021

許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Kusuma Amilineni、Hao Wu、Christophe Cerin、Yeh-Ching Chung


SCI 2021

Qibo Sun、Jinliang Xu、Xiao Ma、Ao Zhou、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Shangguang Wang


SSCI 2021

R. Rajakumar、Kaushik Sekaran、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Seifedine Kadry(Seifedine Kadry)*


SCI 2021

Huiwen Cheng、Bo Liu、Weiwei Lin(Weiwei Lin)*、Zehua Ma、Keqin Li、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Xing Chen、Ming Li、Hao Zhong(Hao Zhong)*、Yun Ma、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Yi?Cheng Shen、Te?Chun Hsia、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SSCI 2021

Rui Yang、Vicente Garcia Diaz、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2021

Gunasekaran Manogaran、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Bharat S. Rawal、BalaAnand Muthu、Constandinos X. Mavromoustakis、George Mastorakis


SCI 2021

許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Xing Chen、Weiwei Lin、Chuntao Jiang、Young Zhang、Zhifeng Hao、Yeh-Ching Chung


SCI 2021

許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Amir H. Alavi、Mianxiong Dong


SCI 2021

KE ZHU、YINGYUAN XIAO(YINGYUAN XIAO)*、WENGUANG ZHENG、XU JIAO、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Ibrahim A. Elgendy、Wei-Zhe Zhang(Wei-Zhe Zhang)*、Chuan-Yi Liu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2021

Liangtian Wan、Feng Xia(Feng Xia)*、Xiangjie Kong、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Runhe Huang、Jianhua Ma


SCI 2020

Tse-Chuan Hsu(Tse-Chuan Hsu)*、Hongji Yang、Yeh-Ching Chung、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

Gunasekaran Manogaran、Gautam Srivastava(Gautam Srivastava)*、Bala Anand Muthu、S. Baskar、P. Mohamed Shakeel、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Ali Kashif Bashir、Priyan M. Kumar


SCI 2020

Sheng Liang(Sheng Liang)*、Huijin Pi、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Seifedine Nimer Kadry


SCI 2020

Xiangcong Chen(Xiangcong Chen)*、Shuqing Zhang、Xiaohui Ding、Seifedine Nimer Kadry、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

Ganesh Gopal Deverajan、V. Muthukumaran、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Marimuthu Karuppiah、Yeh-Ching Chung、Ying-Huei Chen


SCI 2020

Victor Chang、Xiaowen Man、Qianwen Xu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2020

Rajiv Ranjan(Rajiv Ranjan)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Lydia Y. Chen、Dimitrios Georgakopoulos


SCI 2020

Victor Chang、Lian Liu、Qianwen Xu、Taiyu Li、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2020

Qianwen Xu、Victor Chang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SSCI 2020

Fang Ji(Fang Ji)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Carlos Enrique Montenegro-Marin


SSCI 2020

Hongyan Zhou(Hongyan Zhou)*、Carlos Enrique Montenegro-Marin、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

Wei Wang(Wei Wang)*、R. Dinesh Jackson Samuel、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

ANGELOS CHRISTIDIS、SOTIRIS MOSCHOYIANNIS(SOTIRIS MOSCHOYIANNIS)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、ROY DAVIES


SCI 2020

Ziyang Ji、Victor Chang、Hao Lan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Raul Valverde


SCI 2020

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、P. Mohamed Shakeel、S.Baskar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Seifedine Nimer Kadry、Revathi Sundarasekar、Priyan Malarvizhi Kumar、Bala Anand Muthu


SCI 2020

M. Sornalakshmi、S. Balamurali、M. Venkatesulu、M. Navaneetha Krishnan、Lakshmana Kumar Ramasamy(Lakshmana Kumar Ramasamy)*、Seifedine Kadry、Gunasekaran Manogaran、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Bala Anand Muthu


SCI 2020

Tarek Menouer(Tarek Menouer)*、Christophe Cerin、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、Naveen Chilamkurti、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

Xiangjie Kong(Xiangjie Kong)*、Jiannong Cao、Hongyi Wu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2020

SHANGGUANG WANG、AO ZHOU、MINGZHE YANG、LEI SUN、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、FANGCHUN YANG


SCI 2019

Hojjat Baghban、Ching-Yao Huang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2019

Qimin Zhou、Hao Wua、Kun Yue、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2019

Subramani Jegadeesan、Maria Azeesb、Priyan Malarvizhi Kumar、Gunasekaran Manogarand(Gunasekaran Manogarand)*、Naveen Chilamkurtie、R. Varatharajanf、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2019

Yingyuan Xiao、 Xu Jiao、,Wenguang Zheng、Hongya Wang、許慶賢(Robert Hsu)*


Other 2019

Zihao Ling(Zihao Ling)*、Yingyuan Xiao、Hongya Wang、Lei Xu、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2019

Yingyuan Xiao、Xu Jiao、Hongya Wang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*、Li Liu、Wenguang Zheng


2019

Shangguang Wang、Yali Zhao、Lin Huang、Jinliang Xu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


SCI 2019

Shangguang Wang、Yali Zhao、Jinlinag Xu、Jie Yuan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2019

Zhiting Song、Yanming Sun、Jiafu Wan(Jiafu Wan)*、Lingli Huang、Yan Xu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2019

Adhiyaman Manickam、Ezhilmaran Devarasan、 Gunasekaran Manogaran、PRIYAN M K、; Varatharajan R、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Raja Krishnamoorthi


SCI 2019

許慶賢(Robert Hsu)*、Geoffrey Fox、Geyong Min、Sugam Sharma


SCI 2019

XIN WANG、HAO WU、許慶賢(CHING-HSIEN HSU)


SCI 2019

Anna Kobusinska、許慶賢(Robert Hsu)、 Kwei-Jay Li


EI 2019

M. Karthikeyan、Mohit Kumar、許慶賢(Robert Hsu)


EI 2018

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、 Naveen Chilamkurti、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2018

Anna Kobusi?ska、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Yingyuan Xiao、Gaowei Wang、Ching-Hsien Hsu(Ching-Hsien Hsu)*、Hongya Wang


SCI 2018

Weiwei Lin、Wentai Wu、Haoyu Wang、James Z. Wang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

WenTai Wua、WeiWei Lin(WeiWei Lin)*、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、LiGang He


SCI 2018

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、 Naveen Chilamkurti、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2018

. Gunasekaran Manogaran(. Gunasekaran Manogaran)*、 Naveen Chilamkurti、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2018

Hao Wu、Kun Yue、Bo Li、Binbin Zhang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Gang Zhang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Huadong Lai、Xianghan Zheng


SCI 2018

Qiliang Zhu、Shangguang Wang(Qiliang Zhu)*、Qibo Sun、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Fangchun Yang


SCI 2018

Ravikumar Ramadoss、N. M. Elango、Satheesh Abimannan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Neil Yen(Neil Yen)*、許慶賢(Robert Hsu)、 Qun Jin、Odej Kao


EI 2018

許慶賢(Robert Hsu)*、 Shangguang Wang、Yan Zhang、Anna Kobusi?ska


Other 2018

Jun Huang、Cong-Cong Xing、 Jiangtao Luo、Fen Hou、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Gunasekaran Manogaran、V. Vijayakumar、Ramachandran Varatharajan、Priyan M K、Revathi Sundarasekar、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Revathi Sundarasekar、M. Thanjaivadivel、Gunasekaran Manogaran、Priyan Malarvizhi Kumar、R. Varatharajan、Naveen Chilamkurti、許慶賢(Ching-Hsien Hsug)


SCI 2018

Ravikumar Ramadoss、N.M. Elango、Satheesh Abimannan、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Moise W. Convolbo、Jerry Chou、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)*


EI 2018

許慶賢(Robert Hsu)*、Weisong Shi、Jean-Marc Pierson、Sanjay Ranka


SCI 2018

Yingyuan Xiao、Jingjing Shi、Wenguang Zheng、Hongya Wang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2018

Anna Kobusi?ska(Anna Kobusi?ska)*、Carson Leung、許慶賢(Robert Hsu)、Victor Chang、 Raghavendra S


SCI 2018

Gunasekaran Manogaran(Gunasekaran Manogaran)*、Naveen Chilamkurti、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2017

Haitao Zhang、Guoqiang Li、Daniel Sun、Yonggang Lu、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


SCI 2017

Fuu-Cheng Jiang、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shangguang Wang,


SCI 2017

Chen Yu、Namin Wang、Dechong Yao、Laurence T. Yang、Ching-Hsien Hsu、Hai Jin


SCI 2017

Hao Wu、Kun Yue、許慶賢(Robert Hsu)、Yiji Zhao、Binbin Zhang、Guoying Zhang


SCI 2017

Junaid Shuja、Abdullah Gan、Anjum Naveed、Ejaz Ahmed、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2017

Shangguang Wang、Lin Huang、Lei Sun、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2017

Fuu-Cheng Jiang、許慶賢(Robert Hsu)*


SCI 2017

Ming Chen、Yuhua Li、Zhifeng Zhang、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2017

Chao-Tung Yang、Chien-Hsiang Tseng、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shih-Chang Chen、Wen-Chung Shih


SCI 2017

Ao Zhou、Shangguang Wang、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2017

Weizhe Zhang、Hucheng Xie、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2017

Jianqi Liu、Jiafu Wa、Dongyao Jia、Bi Zeng、Di Li、許慶賢(Robert Hsu)、Haibo Chen


SCI 2016

. Ying-Ti Liao、Jiazheng Zhou、Chia-Hung Lu、Shih-Chang Chen、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2016

Ao Zhou、Shanguang Wang、Zibin Zheng、許慶賢(Robert Hsu)、Michael R. Lyu、Fangchun Yang


SCI 2016

Ao Zhou、Shangguang Wang、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2016

許慶賢(Robert Hsu)、Shangguang Wang、Daqiang Zhang、Hai-Cheng Chu、Ning Lu


SCI 2016

Shangguang Wang、Ao Zhou、Wei Lei、Zhiwen Yu、許慶賢(Robert Hsu)、Fangchun Yang


SCI 2016

Shangguang Wang、Cunqun Fan、許慶賢(Robert Hsu)、Qibo Sun、Fangchun Yang


SCI 2016

Shangguang Wang、Tao Lei、許慶賢(Robert Hsu)*、Lingyan Zhang、Fangchun Yang


SCI 2016

. Weizhong Qiang(. Weizhong Qiang)*、Xianghan Zheng、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2016

You Ma、Shangguang Wang、Patrick Hung、許慶賢(Robert Hsu)、Fangchun Yang


SCI 2016

Shangguang Wang、Ao Zhou、許慶賢(Robert Hsu)、Fangchun Yang


SCI 2016

Yi-Ju Chiang、Yen-Chieh Ouyang、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2016

Shangguang Wang、Lin Huang、許慶賢(Robert Hsu)*、Fangchun Yang


SCI 2016

Zhibin Jiang、許慶賢(Robert Hsu)、Daqiang Zhang、Xiaolei Zou


SCI 2016

Hai-Cheng Chu、Ming-Hao Yin、許慶賢(Robert Hsu)、Jong Hyuk Park


SCI 2016

Qibo Sun、Lubao Wang、Shangguang Wang、You Ma、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2015

Yingyuan Xiao、Pengqiang Ai、Ching-Hsien Hsu、Hongya Wang、Xu Jiao


SCI 2015

許慶賢(Robert Hsu)、Kenn Slangter、Yeh-Ching Chung


Other 2015

Hai-Cheng Chu、許慶賢(Robert Hsu)、Ming-Hao Yin、Ming-Hao Yin


SCI 2015

Kenn Slagter、許慶賢(Robert Hsu)*、Yeh-Ching Chun


SCI 2015

Lin Huang、Shangguang Wang、許慶賢(Robert Hsu)、Juanjuan Zhang、Fangchun Yang


SCI 2015

許慶賢(Robert Hsu)、Tai-Lung Chen、Chao-Tung Yang、Hai-Cheng Chu


SCI 2015

Yi-Ju Chiang、Yen-Chieh Ouyang、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2015

Feng Xia、許慶賢(Robert Hsu)、Xiaojing Liu、Fangwei Ding、Wei Zhang


EI 2014

Lung-Pin Chen、Chien-An Lin、Kuan-Ching L、許慶賢(Robert Hsu)、Zhi-Xian Chen


SCI 2014

Hai-Cheng Chu*、Szu-Wei Yang,、許慶賢(Robert Hsu)、Jong Hyuk Park


SCI 2014

Daqiang Zhang、Daqing Zhang、許慶賢(Robert Hsu)、Athanasios Vasilakos、Hong Liu


SSCI 2014

Jiun-Hung Ding、Roger Chien、Shih-Hao Hung、Yi-Lan Lin、Che-Yang Kuo、許慶賢(Robert Hsu)、Yeh-Ching Chung


SCI 2014

許慶賢(Robert Hsu)*、Kenn Slagte、Shih-Chang Chen、Yeh-Ching Chung


SSCI 2014

許慶賢(Robert Hsu)*、Kenn Slagter、Shih-Chang Chen、Yeh-Ching Chung


SCI 2014

Daqiang Zhang、許慶賢(Robert Hsu)、Min Chen*、Quan Chen,、Naixue Xiong、Jaime Lloret Mauri


SCI 2014

Taihoom Kim*、許慶賢(Robert Hsu)、Sajid Hussain


SCI 2014

Chao-Tung Yang*、Jung-Chun Liu、許慶賢(Robert Hsu)、Wei-Li Chou


SCI 2014

Yi-Ju Chiang、Yen-Chieh Ouyang、許慶賢(Robert Hsu)


EI 2014

Kenn Slagter、許慶賢(Robert Hsu)、Yeh-Ching Chung


SCI 2014

Chao-Tung Yang、Jung-Chun Lin、Hsien-Yi Wang、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2013

Fuu-Cheng Jiang、Fang-Yi Leu,、Hsiang-Wei Wu、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2013

許慶賢(Robert Hsu)*、Daqiang Zhang、Chao-Tung Yang、Hai-Cheng Chu


SCI 2013

Kenn Slagter、許慶賢(Robert Hsu)*、Yeh-Ching Chung、Daqiang Zhang


SCI 2012

Guoliang He*、Laurence T. Yang、Tai-hoon Kim,、許慶賢(Robert Hsu)、Yuanxiang、Ting Hu


SCI 2012

許慶賢(Robert Hsu)、Peter Sloot


EI 2012

許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2012

許慶賢(Robert Hsu)*、Shih-Chang Chen


SCI 2012

許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2011

許慶賢(Robert Hsu)*、Han-Chieh Chao、Jong-Hyuk Park


EI 2011

Shuen-Tai Wang、Chin-Hung Li,、Hsi-Ya Chang、Ying-Chuan Chen、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2011

Taeshik Shon*、許慶賢(Robert Hsu)、Liudong Xing,


SCI 2011

許慶賢(Robert Hsu)*、Hai Jin


EI 2010

許慶賢(Robert Hsu)、Shih Chang Chen


SCI 2010

許慶賢(Robert Hsu)、Yun-Chiu Ching、Laurence T. Yang、Frode Eika Sandnes


EI 2010

Chao-Tung Yang*、Ming-Feng Yang、Yao-Chun Chi、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2010

許慶賢(Robert Hsu)*、Tai-Lung Chen


SCI 2010

許慶賢(Robert Hsu)*


EI 2010

Chao-Tung Yang、Wen-Chung Shih、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2009

許慶賢(Robert Hsu)*、Bing-Ru Tsai


EI 2009

Jong Hyuk Park*、許慶賢(Robert Hsu)、Hamid R. Arabnia


EI 2009

Chao-Tung Yang*、Chun-Pin Fu、許慶賢(Robert Hsu)


EI 2009

Chao-Tung Yang、I-Hsien Yang、Shih-Yu Wang、許慶賢(Robert Hsu)、Kuan-Ching Li,


SCI 2009

許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang Chen、Chia-Hao Yu、Jong Hyuk Park,


EI 2009

Kuan-Ching Li,、許慶賢(Robert Hsu)、Chia-Hsien Wen、Hsiao-Hsi Wang、Chao-Tung Yang


SCI 2009

Byoung-Soo Koh*、Mieso Denko,、Stefanos Gritzalis、許慶賢(Robert Hsu)


SCI 2008

許慶賢(Robert Hsu)、Tai-Lung Chen、Jong-Hyuk Park


SCI 2008

許慶賢(Robert Hsu)*、Yi-Min Chen、H. J. Kang,


SCI 2007

許慶賢(Robert Hsu)*、Shih-Chang Chen、Chao-Yang Lan,


SCI 2006

許慶賢(Robert Hsu)*、Min-Hao Chen、Chao-Tung Yang、Kuan-Ching Li,


SCI 2005

許慶賢(Robert Hsu)*


SCI 2004

許慶賢(Robert Hsu)*、Kun-Ming Yu


SCI 2001

許慶賢(Robert Hsu)*、Yeh-Ching Chung、Don-Lin Yang、Chyi-Ren Dow


SCI 2000

許慶賢(Robert Hsu)*、Sheng-Wen Bai、Yeh-Ching Chung、Chu-Sing Yang


SCI 2000

許慶賢(Robert Hsu)、Yeh-Ching ChungBOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2020

許慶賢(Robert Hsu)


Springer 2018

許慶賢(Robert Hsu)


Elsevier 2017

許慶賢(Robert Hsu)


usa 2017

許慶賢(Robert Hsu)


Elsevier 2017

許慶賢(Robert Hsu)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Japan 2022.10

Krishna Yadav、B.B Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Kwok Tai Chui


Japan 2022.10

Anupama Mishra、B. B. Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Kwok Tai Chui


USA 2022.10

Ke Zhu、Zhixin Wang、Tao Jiang、Yingyuan Xiao、Wenguang Zheng、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


USA 2022.07

Brij B. Gupta、Akshat Gaurav、Kwok Tai Chui、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


USA 2022.07

Akshat Gaurav、Zhili Zhou、Kwok Tai Chui、Francesco COLACE、Priyanka Chaurasia、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


USA 2022.05

Akshat Gaurav、B.B. Gupta、Kwok Tai Chui、Dragan Perakovi、Priyanka Chaurasia、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


USA 2021.11

Akshat Gaurav、BB Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Arcangelo Castiglione、Kwok Tai Chui


USA 2021.11

Kuthada Mohan Sai、Brij .B Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Dragan Perakovi?


USA 2021.09

Shaifali Narayan、B. B. Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Chang Choi


Montreal, QC, Canada 2021.06

Akshat Gaurav、B. B. Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Dragan Perakovic、FRANCISCO JOSE GARCIA PENALVO


Montreal, QC, Canada 2021.06

Akshat Gaurav、B. B. Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Dragan Perakovic、FRANCISCO JOSE GARCIA PENALVO


Las Vegas, NV, USA 2021.01

Akshat Gaurav、B. B. Gupta、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Shingo Yamaguchi、Kwok Tai Chui


Las Vegas, NV, USA, 2021.01

Anupama Mishra、B. B. Gupta、Dragan Perakovic、Francisco Jose Garcia Penalvo、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


Las Vegas, NV, USA 2021.01

Anupama Mishra、B. B. Gupta、Dragan Perakovic、Shingo Yamaguchi、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


Dallas, TX, USA 2020.12

Somya Ranjan Sahoo、B. B. Gupta、Chang Choi、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)、Kwok Tai Chui


瀋陽 大陸 2019.10

Wan Ju Lin、Jian-Wen Chen、Che-Lun Hung、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


FIJI 2019.08

Zihao Ling(Zihao Ling)、Yingyuan Xi(Yingyuan Xiao)、 Hongya Wan(Hongya Wang)、 Lei Xu(Lei Xu)、許慶賢(Ching-Hsien Hsu)


Paris, France 2018.11

許慶賢(Robert Hsu)、Gunasekaran(Gunasekaran Manoga、 Parthasara( Parthasarathy Pan、S. Vivekana(S. Vivekanandan)


Yichang 2018.10

Mengsha Wa(Mengsha Wang)、 Yingyuan X( Yingyuan Xiao)、Wenguang Zh(Wenguang Zheng)、Xu Jiao(Xu Jiao)、許慶賢(Robert Hsu)


Kanazawa, Japan 2017.11

Satheesh A、Ravikumar R、Elango.N.M、許慶賢(Robert Hsu)


Australia 2017.08

Yingyuan X、 Zhongjing(Zhongjing Bu)、許慶賢(Robert Hsu)、 Wenxin Zhu(Wenxin Zhu)、Yan Shen


Nadi, Fiji 2016.12

Hojjat Bagh、Mahdis Mora、許慶賢(Robert Hsu)、Jerry Chou、Yeh-Ching C


Auckland, New Zealand 2016.08

Hojjat Bagh、Jerry Chou、許慶賢(Robert Hsu)、 Yeh-Ching


China 2015.12

Jinhua Son、許慶賢(Robert Hsu)、Mianxiong D、 Daqiang Zh


China 2015.09

Yingyuan Xi(Yingyuan Xiao)、Pengqiang A、Hongya Wang、許慶賢(Robert Hsu)、 Wenxiang C( Wenxiang Cui)


China 2015.09

Ke Zhu、Yingyuan Xi、 Pengqiang、, Hongya Wa、許慶賢(Robert Hsu)


Colombo, Sri Lanka 2015.08

Xiaoye Wang、Xiaorui Cha、許慶賢(Robert Hsu)、Yingyuan Xi、Yukun Li


usa 2015.07

Shu-Ming Ch、Jiazheng Zh、 Wenguang C、許慶賢(Robert Hsu)、 Hung-Chang、Yeh-Ching C


Taichung, Taiwan 2015.07

Su-Shien Ho、Chun-Feng W、Jiazheng Zh、Wenguang Ch、許慶賢(Robert Hsu)、 Hung-Chang、Yeh-Ching C


Qingdao, China 2015.06

Pengqiang、Yingyuan Xi、Ke Zhu、Hongya Wang、許慶賢(Robert Hsu)


Hanoi, Vietnam 2015.04

Yingyuan Xi、 Pengqiang、Hongya Wang、許慶賢(Robert Hsu)、 Yukin Li


China 2014.12

Chia-Ping、Jui-Yu Hsie、Hung-Chang、許慶賢(Robert Hsu)


China 2014.12

Cho-Chin Li、Zong-De Jia、許慶賢(Robert Hsu)


Hsinchu, Taiwan 2014.12

Yingyuan Xi、Xinrong Zha、Hongya Wang、許慶賢(Robert Hsu)


China 2014.09

許慶賢(Robert Hsu)、Sheng-Ju Pe、 Tzu-Yi Cha、 Kenn Slagt、 Yeh-Ching


Mongolia 2014.07

Ren-Chun Hs、Shih-Chang、許慶賢(Robert Hsu)、 Yeh-Ching


USA, 2014.03

Wu-Chun Chu、Po-Chi Shih、Kuan-Chou L、Kuan-Ching、Che-Rung Le、Jerry Cho、許慶賢(Robert Hsu)、Yeh-Ching C


Vietnam 2013.12

Fuu-Cheng J、Hsiang-Wei、Chu-Hsing L、I-En Liao、許慶賢(Robert Hsu)


China 2013.12

Yi-Ju Chia、Yen-Chieh O、許慶賢(Robert Hsu)


UK 2013.12

Kenn Slagt、許慶賢(Robert Hsu)、 Yeh-Ching


Seoul, Korea 2013.09

Kenn Slagte、許慶賢(Robert Hsu)、 Yeh-Ching


korea 2013.09

Ting-An Hs、Kuan-Ching、Kuo-Chan Hu、Kuo-Hsun Hs、許慶賢(Robert Hsu)、Kuan-Chou L


China 2013.03

Yuan-Shao H、Kun-Ming Yu、 Li-Wei Zho、許慶賢(Robert Hsu)、Sheng-Hui L


Korea 2013.02

許慶賢(Robert Hsu)、 Jie-Fu Hsi、 Hai-Cheng、Jong-Hyuk P


Netherlands 2012.12

Meng-Yen Hs、Yin-Te Tsai、許慶賢(Robert Hsu)、 Chao-Hung、Kuan-Ching


Netherlands 2012.12

Chen-Hao K、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)、Kuan-Chou L、Meng-Yen Hs、Tien-Hsiung、Hai Jiang,


Taipei, Taiwan 2012.12

Fuu-Cheng J、Chao-Tung Y、許慶賢(Robert Hsu)、 Yi-Ju Chia


Taipei, Taiwan 2012.12

Chao-Tung Y、Hsien-Yi Wa、Wei-Shen Ou、Yu-Tso Liu、許慶賢(Robert Hsu)


Pittsburgh, PA, USA 2012.09

Jian-Sheng、Chi-Chung C、Yao-Lun Hsu、Xiao-Wei Zh、Kuan-Chou L、許慶賢(Robert Hsu)


Fukuoka, Japan 2012.09

. Chao-Tung、Wei-Sheng C、 Kuan-Lung、Wen-Hung Hs、許慶賢(Robert Hsu)


Fukuoka, Japan 2012.09

許慶賢(Robert Hsu)、Chia-Hao Yu、 Chun-Yao C、Chao-Tung Y、 Chih-Hsun


Honolulu, HI, USA 2012.06

Ying-Lin Ts、Kuo-Chan Hu、 Hsi-Ya Cha、Jerry Ko、En Tzu Wang、許慶賢(Robert Hsu)


Athens, Greece 2011.11

許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang、Chih-Chun L、Hsi-Ya Chan、Kuan-Chou L、 Kuan-Ching、 Chunming R


Athens, Greece 2011.11

Chao-Tung、 Wei-Li Cho、許慶賢(Robert Hsu)、Alfredo Cuz


Changsha, China 2011.11

Tian-Liang、Kuan-Chou L、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)、Hsi-Ya Chan


Jeju Island, South Korea 2011.11

Po-Jung Hu、Kuan-Chou L、許慶賢(Robert Hsu)、Kuan-Ching


Canada 2011.09

Chao-Tung、Kuan-Chieh、Hsiang-Yao、Cheng-Ta Ku、許慶賢(Robert Hsu)


France 2011.09

許慶賢(Robert Hsu)、Alfredo Cuz、Shih-Chang


France 2011.09

許慶賢(Robert Hsu)、Alfredo Cuz、Shih-Chang


Banff, Canada 2011.09

許慶賢(Robert Hsu)、 Laurence T、Jianhua Ma、 Chunsheng


Dalian, China 2011.08

Fuu-Cheng J、Chao-Tung Y、許慶賢(Robert Hsu)、Kuo-Hsiung、Yi-Ju Chian


Hangzhou, China 2010.12

Kun-Ming Yu、Cheng-Yan Y、Bo-Han Yeh、許慶賢(Robert Hsu)、Hung-Nien H


China 2010.10

許慶賢(Robert Hsu)、Chia-Hao Yu


Australia 2010.09

Yeh-Ching C、Po-Chi Shih、Kuan-Ching、Chao-Tung Y、許慶賢(Robert Hsu)、 Fang-Rong、Don-Lin Yan、Chia-Hsien、 Chuang-Chi


Korea 2010.09

Po-Chi Shih、Yeh-Ching C、Kuan-Ching、Chao-Tung Y、許慶賢(Robert Hsu)、 Fang-Rong、Dong-Lin Ya、Chia-Hsien


Cebu, Philippines 2010.08

許慶賢(Robert Hsu)、Tai-Lung Ch


Korea 2010.03

Shih-Chang、Tai-Lung Ch、許慶賢(Robert Hsu)


Russia 2010.03

Shih-Chang、許慶賢(Robert Hsu)、Tai-Lung Ch、Kun-Ming Yu、 Hsi-Ya Cha、 Chih-Hsun


Russia 2010.03

Francisco、 Calebe de、Fernando Ri、Kakugawa、 Liria Mats、 Augusto Me、 Kuan Ching、許慶賢(Robert Hsu)


Russia 2010.03

Chao-Tung、Chien-Hsian、 Keng-Yi Ch、Shyh-Chang、許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang


Russia 2010.03

Chao-Tung Y、Chien-Jung、 Tai-Lung C、許慶賢(Robert Hsu)


Taiwan 2010.03

Tai-Lung Ch、許慶賢(Robert Hsu)、 Shih-Chang


Taiwan 2009.11

Shih-Chang、許慶賢(Robert Hsu)


Hubei, Chin 2009.11

許慶賢(Robert Hsu)、Kun-Ho Lee


Vancouver, BC, Canada 2009.08

許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang


Chengdu, China 2009.08

許慶賢(Robert Hsu)、Chia-Wei Ch、Chih-Hsun C


Hong Kong 2009.07

許慶賢(Robert Hsu)、 Yen-Jun Ch、 Kuan-Ching、Hsi-Ya Chan、Shuen-Tai W


Hong Kong 2009.07

Tien-Hsiung、Sheng-wei H、 Ruey-Kuen、許慶賢(Robert Hsu)、 Kuan-Ching


Hong Kong 2009.07

Yun-Chiu Ch、許慶賢(Robert Hsu)、 Kuan-Ching


Hong Kong 2009.07

Chia-Wei Ch、許慶賢(Robert Hsu)、Hsi-Ya Chan、Shuen-Tai W、Kuan-Ching


Brisbane, QLD, Australia 2009.07

許慶賢(Robert Hsu)、 Chia-Hao Y


Brisbane, QLD, Australia 2009.07

Bo Yu Chen、許慶賢(Robert Hsu)、Jung-Chung


Australia 2009.07

許慶賢(Robert Hsu)、Wei-Jau Che、 Yeh-Ching


Qingdao, China 2009.06

許慶賢(Robert Hsu)、Bo-Yu Chen、 Chao-Tung


Taiwan. 2009.05

Chia-Wei Ch、許慶賢(Robert Hsu)


Nepal 2009.02

Yeh-Ching C、Po-Chi Shih、Chia-Hsien、 Chao-Tung、Kuan-Ching、Don-Lin Yan、 Fang-Rong、Ruey-Shun C、許慶賢(Robert Hsu)、Chuang-Chie


Sanya, Hainan, China 2009.02

許慶賢(Robert Hsu)、I-Chung Hsu


China 2008.12

許慶賢(Robert Hsu)、 Ching-Hsie、Yi-Pin Huan、Kyung-Jae H


Busan, South Korea 2008.08

Chin-Chen、許慶賢(Robert Hsu)


Dunhuang, Gansu, China 2008.08

許慶賢(Robert Hsu)、 Justin Zha、Wai-Chi Fan、 Jianhua Ma


Hsinchu, China 2008.08

Chao-Tung、 Yao-Chun C、Ming-Feng Y、許慶賢(Robert Hsu)


Lanzhou, China 2008.07

Tien-Hsiung、Chia-Fu Cha、 Chun-Chieh、許慶賢(Robert Hsu)、Chia-Hsien、Wen-Kuang C、 Kuan-Ching、 Rodrigo Fe


Busan, South Korea 2008.04

C.-T. Yang、 Chun-Pin F、 Chien-Jung、許慶賢(Robert Hsu)


Okinawa, Japan 2008.03

許慶賢(Robert Hsu)、J. H. Park、 Chia-Hao Y


China 2008.03

許慶賢(Robert Hsu)、Tai-Lung Ch、Bing-Ru Tsa、 Kuan-Ching


Kunming, China 2008.03

許慶賢(Robert Hsu)、Chih-Hsun C、 Chi-Guey H、 Shih-Chang


Kunming, China 2008.03

許慶賢(Robert Hsu)、Ming-Hsiung、Tai-Lung Ch、 Kun-Min Yu


China 2008.03

Chun-Ching、Shih-Chang、許慶賢(Robert Hsu)、Chao-Tung Y


Tsukuba Science City, Japan 2007.12

Chao-Tung Y、Wen-Chi Tsa、Tsui-Ting C、許慶賢(Robert Hsu)


Tsukuba Science City, Japan 2007.12

許慶賢(Robert Hsu)、Yi-Min Chen、Chao-Tung Y


Russia 2007.09

Shih-Chang、許慶賢(Robert Hsu)


China 2007.07

許慶賢(Robert Hsu)、Chih-Wei Hs、Chao-Tung Y


China 2007.07

Chao-Tung Y、Yao-Chun Ch、 Tsu-Fen Ha、許慶賢(Robert Hsu)


Seoul, South Korea 2007.04

Chao-Tung、 Chun-Jen C、許慶賢(Robert Hsu)


Seoul, South Korea 2007.04

許慶賢(Robert Hsu)、 Tai-Lung C


Korea 2006.11

許慶賢(Robert Hsu)、 Jong-Hyuk、Kuan-Ching


Korea 2006.11

Tien-Hsiung、Hsiao-His W、Tsung-Ying、許慶賢(Robert Hsu)、 Kuan-Ching


Hong Kong 2006.10

Tsung-Ying、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)、Shin-Yi Lin、Ming-Hsiao


Hong Kong 2006.10

Kuan-Ching、Tsung-Ying、許慶賢(Robert Hsu)、Hsiao-His W、 Shin-Yi Li


Korea 2006.09

Tsung-Ying、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)、Hsiao-Hsi W、Kuo-Yang Ch、 Wei-Shun S


Korea 2006.09

Tsung-Ying、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)、 Hsiao-Hsi、Kuo-Yang Ch、 Wei-Shun S


China 2006.09

許慶賢(Robert Hsu)、Ming-Yuan O、Shih-Chang


Korea 2006.08

許慶賢(Robert Hsu)、Chao-Yang L、 Shih-Chang


Canada 2006.07

Chun-Hsin W、Chang Wu Yu、Chiu-Kuo Li、 Kun-Min Yu、Wen Ouyang,、許慶賢(Robert Hsu)、Yu-Guang Ch


Taiwan 2006.03

Ming-Yuan W、許慶賢(Robert Hsu)


China, 2005.12

許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang、Chao-Yang L、Chao-Tung Y、 Kuan-Ching


China 2005.11

許慶賢(Robert Hsu)、Tai-Long Ch、 Guan-Hao L


China 2005.11

Chao-Tung、Chuan-Lin L、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)、 William C.


China 2005.11

Chao-Tung、 Po-Chi Shi、Cheng-Fang、許慶賢(Robert Hsu)、 Kuan-Ching


China 2005.10

Kun-Ming Yu、Chi-Hsiu Ch、許慶賢(Robert Hsu)、Chang Wu Yu、 C.-K. Lian


Singapore 2005.10

Chang Wu Y、許慶賢(Robert Hsu)、Kun-Ming Yu、 C.-K. Lian、 Chun-I Che


Australia 2005.10

許慶賢(Robert Hsu)、Guan-Hao Li、 Kuan-Ching、Chao-Tung Y


Australia 2005.10

Chao-Tung、 I-Hsien Ya、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)


Australia 2005.10

Kuan-Ching、Hsiang-Yao、Chao-Tung Y、許慶賢(Robert Hsu)、 Hsiao-Hsi、 Chia-Wen H、Sheng-Shian、 Chia-Fu Ch、Chun-Chieh、 Yu-Hwa Pan


Russia 2005.09

Shih-Chang、許慶賢(Robert Hsu)、 Chao-Yang、Chao-Tung Y、Kuan-Ching


Russia 2005.09

Chao-Tung、Chun-Hsiang、Kuan-Ching、許慶賢(Robert Hsu)


Singapore 2005.03

許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang、Kuan-Ching、Chao-Tung Y


Taiwan. 2005.03

Chao-Yang L、許慶賢(Robert Hsu)、Shih-Chang


Netherlands 2005.02

許慶賢(Robert Hsu)、Tzu-Tai Lo、 Kun-Ming Y


China 2004.12

許慶賢(Robert Hsu)、Kun-Ming Yu、Chi-Hsiu Ch、Chang Wu Yu、Chiu Kuo Li


Taiwan 2004.12

許慶賢(Robert Hsu)、Tzu-Tai Lo、 Shih-Chang


Hong Kong. 2004.03

許慶賢(Robert Hsu)、Kun-Ming Yu


Grindelwald, Switzerland 2004.02

Kun-Ming Yu、許慶賢(Robert Hsu)、Chwani-Lii


Japan 2003.07

許慶賢(Robert Hsu)、Kun-Ming Yu


Canada, 2002.08

許慶賢(Robert Hsu)


Taiwan 1999.03

許慶賢(Robert Hsu)、 Yeh-Ching、Chyi-Ren Do


Annapolis, MD, USA, USA 1999.02

許慶賢(Robert Hsu)、Chyi-Ren Do、Yeh-Ching C


Taiwan 1998.12

Yeh-Ching C、許慶賢(Robert Hsu)、Sheng-Wen B、Chu-Shing Y


France 1998.10

Yeh-Ching、許慶賢(Robert Hsu)


USA. 1997.08

Yeh-Ching C、許慶賢(Robert Hsu)


Bloomington, IL, USA, USA 1997.08

Yeh-Ching C、許慶賢(Robert Hsu)


Taiwan 1996.12

Yeh-Ching C、許慶賢(Robert Hsu)、Sheng-Wen BRESEARCH GRANT

研究計畫

2018.08.01 ~ 2021.07.01

許慶賢(Robert Hsu)


2017. . ~ 2018. .

許慶賢(Robert Hsu)


2017. . ~ 2018. .

許慶賢(Robert Hsu)


2016.08.01 ~ 2019.07.01

許慶賢(Robert Hsu)


2016. . ~ 2019. .

許慶賢(Robert Hsu)


2014. . ~ 2017. .

許慶賢(Robert Hsu)


2013. . ~ 2016. .

許慶賢(Robert Hsu)


2013. . ~ 2016. .

許慶賢(Robert Hsu)


2013. . ~ 2016. .

許慶賢(Robert Hsu)


2012. . ~ 2013. .

許慶賢(Robert Hsu)


2012. . ~ 2013. .

許慶賢(Robert Hsu)


2012. . ~ 2013. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2012. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2012. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2014. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2014. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2012. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2012. .

許慶賢(Robert Hsu)


2011. . ~ 2014. .

許慶賢(Robert Hsu)


2010. . ~ 2011. .

許慶賢(Robert Hsu)


2010. . ~ 2011. .

許慶賢(Robert Hsu)


2009. . ~ 2010. .

許慶賢(Robert Hsu)


2009. . ~ 2010. .

許慶賢(Robert Hsu)


2008. . ~ 2011. .

許慶賢(Robert Hsu)


2008. . ~ 2011. .

許慶賢(Robert Hsu)


2008. . ~ 2011. .

許慶賢(Robert Hsu)


2008. . ~ 2011. .

許慶賢(Robert Hsu)


2007. . ~ 2008. .

許慶賢(Robert Hsu)


2007. . ~ 2007. .

許慶賢(Robert Hsu)


2006. . ~ 2008. .

許慶賢(Robert Hsu)


2006. . ~ 2007. .

許慶賢(Robert Hsu)


2005. . ~ 2007. .

許慶賢(Robert Hsu)


2004. . ~ 2005. .

許慶賢(Robert Hsu)


2004. . ~ 2006. .

許慶賢(Robert Hsu)


2003. . ~ 2005. .

許慶賢(Robert Hsu)


2003. . ~ 2004. .

許慶賢(Robert Hsu)


2003. . ~ 2004. .

許慶賢(Robert Hsu)AWARDS

獲獎

2017.01.01

授獎單位:


2017.01.01

授獎單位:


2017.01.

授獎單位: 科技部


2017.01.

授獎單位:


2017.01.

授獎單位:


2016.11.

授獎單位:


2016.01.

授獎單位: 科技部


2016.01.

授獎單位:


2015.01.

授獎單位:


2015.01.

授獎單位:


2015.01.

授獎單位:


2015.01.

授獎單位:


2015.01.

授獎單位:


2015.01.

授獎單位: 請選擇


2015.01.

授獎單位:


2014.01.

授獎單位:


2014.01.

授獎單位:


2013.01.

授獎單位:


2013.01.

授獎單位:


2013.01.

授獎單位:


2012.01.

授獎單位:


2012.01.

授獎單位:


2012.01.

授獎單位:


2012.01.

授獎單位:


2012.01.

授獎單位:


2011.01.

授獎單位:


2011.01.

授獎單位:


2011.01.

授獎單位:


2010.08.

授獎單位:


2010.01.

授獎單位:


2010.01.

授獎單位: 請選擇


2010.01.

授獎單位: 請選擇


2010.01.

授獎單位: 請選擇


2010.01.

授獎單位:


2010.01.

授獎單位:


2009.07.

授獎單位: 請選擇


2009.01.

授獎單位: 請選擇


2009.01.

授獎單位: 請選擇


2008.01.

授獎單位: 請選擇


2007.01.

授獎單位: 請選擇


2007.01.

授獎單位:


2006.01.

授獎單位:


2006.01.

授獎單位:


2005.01.

授獎單位:


2005.01.

授獎單位:


1999.06.

授獎單位:


1997.01.

授獎單位:Course Information

授課課程

EE200227A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>學習及運用新知Thesis Advisor

指導論文

無資料