Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 莊淑惠
  • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
  • 職稱/Job title: 教授
  • E-mail: joyce@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中正大學-資訊管理 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 網路行銷/Internet marketing
  • 顧客關係管理/Customer relationship management
  • 資訊系統在企業與政府單位的應用/Application of information system in business and Application of government unit

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2021

Hsiang-Chih Hu、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shinyi Lin


SSCI 2020

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SSCI 2018

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


EI 2017

Shinyi Li(Shinyi Li)*、Shao-Chun Chen、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2017

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、林鴻南(Hong-Nan Lin)


EI 2017

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shinyi Lin、張庭彰(Ting-Chang Chang)*、Rattikorn Kaewmeesri


Other 2016

施孟林(Meng-Lin Ship)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2015

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、施孟林(Meng-Lin Ship)*


SSCI 2015

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、林鴻南(Hong-Nan Lin)


TSSCI 2014

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)*、Cheng-Pei Wu


SSCI 2014

Shinyi Lin、Tse-Hua Shih、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Other 2014

施孟林(Meng-Lin Ship)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、蔡禎騰(Jen-Teng Tsai)、吳涵倩(Han-Chien Wu)、彭泉(Chyuan Perng)


SSCI 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Chechen Liao、Shinyi Lin


SSCI 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Hong-Nan Lin


EI 2012

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Jen-Teng Tsai、Yi-Hung Chang、Perng, C.


Other 2011

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)*、Pei-Yu Wong


EI 2011

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SSCI 2011

Liao, C.、To, P.、Liu, C.、Kuo, P.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2011

Liao, C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、To, P.


SCI 2010

Chang, T.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


EI 2009

Shih M、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2009

張庭彰(Ting-Chang Chang)*、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2007

Liao, C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SCI 2004

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


TSSCI 2002

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、蔡禎騰(Tsai, J.)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Indonesia 2018.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、徐忠義


Indonesia 2018.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張博慶


台中 2018.06

黃筠雯、林佳霈、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Torino, Italy 2017.07

Hsiang-Chih Hu、Mei-Ying Chen


Torino, Italy 2017.07

Chung-Yi Hsu、Ya-Wen, Huang、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Fukuoka, Japan 2016.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林欣怡(Shinyi Lin)、張庭彰(Ting-Chang Chang)


Fukuoka, Japan 2016.07

張庭彰(Ting-Chang Chang)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台中 2015.06

洪銘銓、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、謝淑麗、李冠慧


台中 2015.05

梁雪琴、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Tokyo, Japan 2015.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、邱紹群(Shao-Chun Chiu)、Shu-Hsin Chuang


中國廣東 2014.06

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、鄭?璉、蔡禎騰


中國廣東 2014.06

黃韋傑、陳美英、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Taichung, Taiwan 2013.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Meng-Lin Shih、Cyun-Lien Cheng


Hong Kong, China 2013.07

Hong-Nan Lin


Las Vegas, USA 2013.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、R. Kaewmeesr、Jen-Teng Tsai


Palermo, Italy 2012.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Lin, H


台灣台北 2012.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林士涵


台灣高雄 2012.05

林鴻南、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣高雄 2012.05

林鴻南、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、劉燕婷、陳見成


台灣台中 2012.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、徐惠滿


Luala Lumpur, Malaysia 2012.03

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張庭彰(Tin-Chang Chang)


台灣台中 2011.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、吳涵倩、蔡禛騰、彭泉


台灣台中 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shih, M.、Huang, K.


Guangzhou, China. 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Chang, T.


Jeju Island, South Korea. 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣台中 2010.10

蔡禎騰、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張益泓


台灣台中 2010.10

蔡禎騰、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林佳興


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、吳政霈


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、翁佩瑜


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、邱俊龍、黃冠蓉


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、黃冠蓉、邱俊龍


Kitakyushu, Japan 2009.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Tsai,J.


台灣高雄 2009.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Ship,M.、Wu,C.


台灣台北 2008.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、蔡慎騰、施孟林


台灣台中 2006.12

Liao.C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Ship,M.


台灣台中 2006.10

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林佳虹、劉依蒔


Honolulu, Hawaii, U.S.A. 2006.01

Chang,T.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Lin,H.


Koloa, Hawaii, U.S.A 2006.01

Liao.C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣雲林 2005.09

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、闕盈茹、陳筱琪


Omaha, Nebraska, U.S.A. 2005.08

To,P.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Liao,C.


台灣台北 2005.03

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、陳筱琪、何天理RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.01 ~ 2021.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.11.01 ~ 2020.10.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2016.06.01 ~ 2017.05.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.06.01 ~ 2016.05.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.05.08 ~ 2015.11.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.06.01 ~ 2015.05.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.05.12 ~ 2014.10.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2011.12.01 ~ 2012.11.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2010.11.01 ~ 2011.10.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2009.08.01 ~ 2011.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2007.05.01 ~ 2008.04.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2006.05.01 ~ 2007.04.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)AWARDS

獲獎

2019.03.29

授獎單位:


2018.12.27

授獎單位:


2018.06.08

授獎單位:


2018.05.11

授獎單位:


2018.05.31

授獎單位:


2017.05.26

授獎單位:


2017.05.26

授獎單位:


2017.04.07

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.05.05

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

2014.06.18 ~ 2016-06-17

經營管理學系 及 金弘笙實業有限公司


2015.06.01 ~ 2018-05-31

經營管理學系 及 富達環宇國際開發有限公司


2016.06.01 ~ 2019-05-31

經營管理學系 及 金弘笙實業有限公司


2019.11.01 ~ 2022-10-31

經營管理學系 及 德成皮革股份有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

MB500129R

(進修學士班 )【第111學年第1學期:R班】


98D00070B

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:B班】


98D00070A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】


98D00046A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】
本課程教導學生組織與管理相關之重要理論與觀點,並培養學生閱讀國際優良期刊文獻(SSCI),學生須於期末撰寫與報告期末專題研究報告,並投稿國際學術研討會。


98D00008A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】


84E00145C

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:C班】
本課程旨在探討消費者行為中的各重要課題,包括下列各項: 1.消費趨勢分析 2.理性vs.非理性-行為經濟學 3.消費者行為分析 4.消費者行為分析方法 5.訂價心理學 6.e世代消費行為分析


84E00143A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】
1.使同學瞭解行銷管理相關之觀念與理論。 2.使同學瞭解不同產業之行銷運趨勢與解決方法。 3.使同學瞭解如何撰寫企劃案或行銷企劃案。


84E00018B

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:B班】


84E00018A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】


83M00016A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


82U00162A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


82U00161A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


82U00160A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


82U00110H

(大學日間部 )【第111學年第1學期:H班】Thesis Advisor

指導論文

吳政霈 099

會計與資訊學系


林佳興 099

工業工程與經營資訊


翁佩瑜 099

會計與資訊學系


張益泓 099

工業工程與經營資訊College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料