Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 莊淑惠
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: joyce@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立中正大學-資訊管理 博士

經歷/Experience

 • ICEIB 2023 - Program Committee and Session Chair (2023-04)
 • 榮獲「全球前2%頂尖科學家」 - 2021年度科學影響力排行榜 (2022-10)
 • Sustainability期刊 - Guest Editor (2022-04)
 • 台中市科管學會 - 理事 (2020-03)
 • 白紗科技股份有限公司 - 獨立董事 (2019-09)
 • 獲得教育部數位學習課程認證通過 - 企業研究方法課程 (2019-08)
 • 中彰投分署 - 整合資訊系統顧問 (2014-05)
 • 台中精機廠股份有限公司 - 資訊長 (1997-02)
 • 經濟部工業局 - 產業EDI訊息委員會 (1994-01)
 • 台中精機廠股份有限公司 - 資訊部課長 (1988-09)

專長/Discipline expertise

 • 網路行銷/行銷管理/Internet marketing/marketing research
 • 顧客關係管理/Customer relationship management
 • 資訊系統在企業與政府單位的應用/Application of information system in business and Application of government unit

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2023

Cheng-Chieh Ou、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


EI 2021

Hsiang-Chih Hu、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shinyi Lin


SSCI 2021

Shinyi Lin(Shinyi Lin)*、Kohang Cheng、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2020

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SSCI 2018

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


EI 2017

Shinyi Li(Shinyi Li)*、Shao-Chun Chen、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2017

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、林鴻南(Hong-Nan Lin)


EI 2017

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shinyi Lin、張庭彰(Ting-Chang Chang)*、Rattikorn Kaewmeesri


Other 2016

施孟林(Meng-Lin Ship)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2015

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、施孟林(Meng-Lin Ship)*


SSCI 2015

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、林鴻南(Hong-Nan Lin)


TSSCI 2014

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)*、Cheng-Pei Wu


SSCI 2014

Shinyi Lin、Tse-Hua Shih、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Other 2014

施孟林(Meng-Lin Ship)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、蔡禎騰(Jen-Teng Tsai)、吳涵倩(Han-Chien Wu)、彭泉(Chyuan Perng)


SSCI 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Chechen Liao、Shinyi Lin


SSCI 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Hong-Nan Lin


EI 2012

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Jen-Teng Tsai、Yi-Hung Chang、Perng, C.


Other 2011

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)*、Pei-Yu Wong


EI 2011

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SSCI 2011

Liao, C.、To, P.、Liu, C.、Kuo, P.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2011

Liao, C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、To, P.


SCI 2010

Chang, T.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


EI 2009

Shih M、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2009

張庭彰(Ting-Chang Chang)*、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2007

Liao, C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SCI 2004

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


TSSCI 2002

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、蔡禎騰(Tsai, J.)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taichung, Taiwan 2023.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Cheng-Chieh Ou、Yu- Xuan Wang


Asia Univeristy, Taiwan 2023.04

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Wen-Ching Chen、Yu-Chen Huang


Asia Univeristy, Taiwan 2023.04

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Cheng-Chieh Ou、Yu-Xuan Wang


Asia Univeristy, Taiwan 2023.04

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Jih-Chuan Jan、Mei-Hui Fan


Taichung, Taiwan 2023.04

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Cheng-Chieh Ou、Yu-Xuan Wang


臺灣台中 2022.06

Shinyi Lin、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Indonesia 2018.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、徐忠義


Indonesia 2018.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張博慶


台中 2018.06

黃筠雯、林佳霈、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Torino, Italy 2017.07

Hsiang-Chih Hu、Mei-Ying Chen


Torino, Italy 2017.07

Chung-Yi Hsu、Ya-Wen, Huang、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Fukuoka, Japan 2016.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林欣怡(Shinyi Lin)、張庭彰(Ting-Chang Chang)


Fukuoka, Japan 2016.07

張庭彰(Ting-Chang Chang)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台中 2015.06

洪銘銓、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、謝淑麗、李冠慧


台中 2015.05

梁雪琴、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Tokyo, Japan 2015.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、邱紹群(Shao-Chun Chiu)、Shu-Hsin Chuang


中國廣東 2014.06

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、鄭?璉、蔡禎騰


中國廣東 2014.06

黃韋傑、陳美英、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Taichung, Taiwan 2013.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Meng-Lin Shih、Cyun-Lien Cheng


Hong Kong, China 2013.07

Hong-Nan Lin


Las Vegas, USA 2013.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、R. Kaewmeesr、Jen-Teng Tsai


Palermo, Italy 2012.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Lin, H


台灣台北 2012.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林士涵


台灣高雄 2012.05

林鴻南、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣高雄 2012.05

林鴻南、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、劉燕婷、陳見成


台灣台中 2012.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、徐惠滿


Luala Lumpur, Malaysia 2012.03

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張庭彰(Tin-Chang Chang)


台灣台中 2011.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、吳涵倩、蔡禛騰、彭泉


台灣台中 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shih, M.、Huang, K.


Guangzhou, China. 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Chang, T.


Jeju Island, South Korea. 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣台中 2010.10

蔡禎騰、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張益泓


台灣台中 2010.10

蔡禎騰、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林佳興


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、吳政霈


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、翁佩瑜


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、邱俊龍、黃冠蓉


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、黃冠蓉、邱俊龍


Kitakyushu, Japan 2009.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Tsai,J.


台灣高雄 2009.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Ship,M.、Wu,C.


台灣台北 2008.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、蔡慎騰、施孟林


台灣台中 2006.12

Liao.C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Ship,M.


台灣台中 2006.10

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林佳虹、劉依蒔


Honolulu, Hawaii, U.S.A. 2006.01

Chang,T.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Lin,H.


Koloa, Hawaii, U.S.A 2006.01

Liao.C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣雲林 2005.09

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、闕盈茹、陳筱琪


Omaha, Nebraska, U.S.A. 2005.08

To,P.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Liao,C.


台灣台北 2005.03

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、陳筱琪、何天理RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.01 ~ 2021.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.11.01 ~ 2020.10.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2016.06.01 ~ 2017.05.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.06.01 ~ 2016.05.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.05.08 ~ 2015.11.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.06.01 ~ 2015.05.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.05.12 ~ 2014.10.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2011.12.01 ~ 2012.11.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2010.11.01 ~ 2011.10.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2009.08.01 ~ 2011.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2007.05.01 ~ 2008.04.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2006.05.01 ~ 2007.04.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)AWARDS

獲獎

2019.03.29

授獎單位:


2018.12.27

授獎單位:


2018.06.08

授獎單位:


2018.05.11

授獎單位:


2018.05.31

授獎單位:


2017.09.01

授獎單位: 本校


2017.05.26

授獎單位:


2017.05.26

授獎單位:


2017.04.07

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.09.01

授獎單位: 本校


2016.05.05

授獎單位:


2015.09.01

授獎單位: 本校Technology Transfers

技術轉移

2014.06.18 ~ 2016-06-17

經營管理學系 及 金弘笙實業有限公司


2015.06.01 ~ 2018-05-31

經營管理學系 及 富達環宇國際開發有限公司


2016.06.01 ~ 2019-05-31

經營管理學系 及 金弘笙實業有限公司


2019.11.01 ~ 2022-10-31

經營管理學系 及 德成皮革股份有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

MB500129R

(進修學士班 )【第113學年第1學期:R班】<br>


98D00070B

(研究所博士班 )【第113學年第1學期:B班】<br>


98D00008A

(研究所博士班 )【第113學年第1學期:A班】<br>


84E00143A

(碩士在職專班 )【第113學年第1學期:A班】<br>1.使同學瞭解行銷管理相關之觀念與理論。 2.使同學瞭解不同產業之行銷運趨勢與解決方法。 3.使同學瞭解如何撰寫企劃案或行銷企劃案。


84E00018B

(碩士在職專班 )【第113學年第1學期:B班】<br>


84E00018A

(碩士在職專班 )【第113學年第1學期:A班】<br>


83M00016A

(研究所碩士班 )【第113學年第1學期:A班】<br>


82U00219A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>使學生能理解應有的知能與工作態度,並能分析及應用與交易事項有關的會計準則與稅法相關規定。


82U00218A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>使學生能理解應有的知能與工作態度,並能分析及應用與交易事項有關的會計準則與稅法相關規定。


82U00217A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>使學生能理解應有的知能與工作態度,並能分析及應用與交易事項有關的會計準則與稅法相關規定。


82U00184A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>1.在數位轉型課程中,學生將學習如何理解數位科技如ERP、物聯網、大數據分析等的基礎知識和應用原理 2.應用技術來提升企業運營效率和顧客體驗,並分析和比較不同企業的數位轉型案例 3.通過數位轉型學習活動,學生將能夠在實踐中有效地運用數位轉型的知識與方法。


82U00110H

(大學日間部 )【第113學年第1學期:H班】<br>Thesis Advisor

指導論文

吳政霈 099

會計與資訊學系<br>


林佳興 099

工業工程與經營資訊<br>


翁佩瑜 099

會計與資訊學系<br>


張益泓 099

工業工程與經營資訊<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料